CYMDEITHAS OWAIN GLYNDŴR

Dadorchuddir Hysbysfwrdd Onennau Meigion
Dydd Sadwrn, 31 Mawrth, 2018

 

 

OWAIN GLYNDWR SOCIETY

Unveiling of the Six Ashes Noticeboard
Saturday, March 31st, 2018

 

                              www.owain-glyndwr.cymru

                                     

                               www.owain-glyndwr.wales

 

                           

 

Rhaglen y Dydd – Programme of Events

 

  Croeso – Lloyd James

  The Battle of Evermore – Martin Wall

                    

  Calon Lân

Nid wy'n gofyn bywyd moethus,
Aur y byd na'i berlau mân:
Gofyn wyf am galon hapus,
Calon onest, calon lân.

       Corws)   Calon lân yn llawn daioni,
              Tecach yw na'r lili dlos:
              Dim ond calon lân all ganu
              Canu'r dydd a chanu'r nos.

       (Corws)  Calon lân

  The Tripartite Indenture – Gareth Jones

                                 

  The Unveiling

  Hen Wlad Fy Nhadau

Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,
Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mad,
Dros ryddid collasant eu gwaed.
      
       Gwlad, gwlad,
       Pleidiol wyf i'm gwlad.
       Tra môr yn fur i'r bur hoff bau,
       O bydded i'r hen iaith barhau