Rhodri Mawr (878) = Angharad

Anarawd (916)

Idwal (942)

Meurig (1186)

Idwal (996)

Cadell (909)

Hywel Dda (949)

Owain (988)

Iago (1039)

Cynan (1063)

Gruffudd (1137)

Einion (984)

Maredudd (999)

Cadell (993)

Tewdwr (1060)

Rhys (1093)

Gwenllian (1136) = Gruffudd (1137)

Cynfyn (1063) = Angharad

Bleddyn (1075)

Maredudd (1132)

Madog (1160)

Gruffudd Maelor (1191)

Gruffudd Maelor (1269)

Gruffudd Fychan (1289)

Madog (1236)

Madog (1304)

Gruffudd (1343)

Yr Arglwydd Rhys (1197)

Gruffudd (1201)

Maredudd (1265)

Owain (1275)

Owain (1236)

Llywelyn (1308)

Thomas (1344)

Elen = Gruffudd Fychan (1369)

Owain Glyndŵr (1415)

Gwynedd

Deheubarth

Powys

Owain Gwynedd (1170)

Iorwerth (1174)

Llywelyn Fawr (1240)

Gruffudd (1244)

Dafydd
(1283)

Rhodri (1315)

Gwenllian (1337)

Thomas (1363)

Owain Lawgoch (1378)

Tudur  (1367) = Marged

Rhys
(1409)

Gwilym
(1413)

Llywelyn (1282)

Achau Owain Glyndŵr — Family Tree of  Owain Glyndŵr

Allwedd:  Enw (Blwyddyn marwolaeth)

Key:        Name (Year of Death)

Maredudd
(1406)

Merfyn (900)